Date Personale

Facultatea

Proba de Educatie Fizica

Aplic pe locurile alocate absolventilor din mediul rural

Doresc inscrierea la doua facultati

Aplic pe locurile alocate absolventilor de etnie rroma (locuri disponibile doar la Programele de Studii Educatie Fizica si Sport, Sport si Performanta Motrica si Kinetoterapie si Motricitate Speciala)

Sesiune

Nume

Prenume

Inițiala Tatălui

Data Nașterii

CNP

Localitatea

Cetățenie

Domiciliu

Telefon Mobil

Email

Studii Universitare

Doresc inscrierea la modulul de Formare Psihopedagogica

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE ŞI SEMNEZ PENTRU CONFORMITATE, CĂ CELE MENŢIONATE CORESPUND REALITĂŢII.

Acte Inscriere

Dimensiunile fisierelor insumate nu trebuie sa depaseasca 25 MB
Documentele fizice cu pagini multiple trebuie sa fie scanate/pozate in acelasi fisier. Fiecare camp accepta un singur fisier digital.